3S Blog

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Amacı ve Temel Hedefler

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği’nin (AB) iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi büyük zorluklarla mücadele etmek için oluşturduğu kapsamlı bir stratejidir. Bu mutabakat, AB’nin ekonomisini modernleştirmeyi, kaynakları daha verimli kullanmayı ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Temel hedefler arasında 2050’ye kadar net sıfır sera gazı emisyonu sağlama, ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayrıştırma ve sosyal adaleti sağlama yer almaktadır.

 Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Kapsamı ve Önemi

Avrupa Yeşil Mutabakatı, aynı zamanda COVID-19 salgınından çıkış için de bir can simidi niteliğindedir. NextGenerationEU Toparlanma Planı’ndan gelen yatırımlarla finanse edilen bu mutabakat, AB’nin ve üye ülkelerin toparlanma ve dönüşüm sürecini destekleyecek önemli bir araçtır. Avrupa Yeşil Mutabakatı, ekonominin ve toplumun dönüştürülmesi, sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesi, temiz enerji sistemleri kurulması, binaların daha yeşil hale getirilmesi, doğayla uyum içinde çalışma ve küresel iklim eylemlerinin güçlendirilmesi gibi 9 ana başlık altında çeşitli alanlarda eylemleri içermektedir.

 Türkiye’nin Rolü ve Katkıları

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi aynı zamanda Türkiye için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye, sürdürülebilir ve kaynak verimli bir ekonomiye geçiş yaparak, çevresel açıdan daha uyumlu ve rekabetçi bir yapı oluşturma şansına sahiptir. Bu kapsamda, Eylem Planı Türkiye’nin sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz enerji arzı, sürdürülebilir tarım, akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve bilgilendirme faaliyetleri başlıklarında 9 ana başlık altında 81 eylemle uyum sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye’nin bu stratejiye katılımı ve uyumu, hem Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına hem de Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacaktır.