Blog

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?

 • İtalya’daki boksit yataklarının bulunuşuna kadar Avrupa kıtasının ihtiyacı Anadolu’daki yataklardan karşılanmıştır.
 • Ticari olarak alüminyum üretimi ilk olarak 1889 yılında başlamıştır.
 • 1914 yılında kullanılmaya başlanan elektroliz yönteminin maliyeti makul seviyeye indirmesi ile tüketim kapasitesinde artış yaşanmıştır.
 • Çelikten sonra en çok kullanılan metalik malzeme alüminyumdur.
 • Yer kabuğunda demir yaklaşık %5 oranında bulunduğu halde gümüş renginde olan alüminyum %8 oranında bulunur.
 • Atomların yüksek yer değiştirme ihtimaline sahip olması malzemenin şekil değiştirebilme özelliğini artırmaktadır. Bu sayede alüminyumdan 0,008 mm kalınlığına kadar ince plaka üretilebilir.
 • Alüminyum ve alaşımlarının, sanayide fazlaca tercih edilmesinin temel nedeni alüminyum ve alaşımlarının dayanım/yoğunluk oranının, elektrik iletkenliği/yoğunluk oranının ve korozyon dayanımının oldukça yüksek olmasından dolayıdır.
 • İnce levha haline gelebilmesi, elektrik ve ısı iletme kabiliyetinin yüksek oluşu büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Tüketim alanının başında inşaat %27, otomotiv sektörü %25, ambalaj sanayi %15 ve elektrik %10 ile ilk dört sırayı almaktadır.
 • Alüminyumun önemli bir kullanım alanı da, toz halinde boya içine katılarak metal yüzeylerin korozyondan korunması için kaplama malzemesi olmasıdır.
 • Alüminyum periyodik tabloda 13. sıradadır.
 • Valans elektron sayısının 3 olması sebebi ile oldukça iyi elektriksel ve ısıl iletim değerlerine sahiptir.
 • Kullanım ömrünü tamamlayan alüminyum ürünlerinin tekrar kazanılması ile küresel ısınma ve fosil yakıt kullanımının %94 civarında azaltılması mümkündür.
 • 2015 yılı rakamlarına göre Çin 31,52 milyon ton birincil ve 5,78 milyon ton ikincil alüminyum üretmektedir.  Alüminyum üretiminde ikinci sırada ise Brezilya bulunmaktadır.
 • Normal bir otomobilde yaklaşık 80 kg alüminyum kullanılmaktadır.
 • Alüminyum demir-çeliğe nazaran 3 kat daha hafif olduğu için taşıtlarda kullanılması büyük avantaj sağlar. Halk arasında teneke kutu olarak adlandırılan içecek ambalajında kullanılan alüminyum, 0,27 mm kalınlığındadır ve 6 bar iç basınca kadar mukavamet gösterebilmektedir. 
 • Elektriksel iletkenlik değeri aynı miktardaki bakırın %63’ü kadardır. Yüksek iletim yeteneği nedeni ile elektrik mühendisliği uygulamalarında alüminyum malzemeler geniş yer tutar.
 • 1 ton alüminyum hurda yeniden üretim sürecine sokularak, yaklaşık olarak 0,9 ton yeni alüminyum malzeme üretilebilir.

KAYNAKÇA:

CAR,Erman.  İkincil Alüminyum Üretimine Genel Bir Bakış. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendsileri Odası Dergisi. 42-50 .
ÇAKANYILDIRIM, Ç., & Metin, G. Ü. R. Ü. (2021). Alüminyum üretim teknolojilerindeki gelişmeler, çevreye etkisi ve uygulama alanları. Politeknik Dergisi24(2), 585-592.