3S Blog

KARBON AYAK İZİ NEDİR? NELER YAPILABİLİR?

Karbon ayak izi, bir bireyin ve ya bir organizasyonun veya bir ürünün sera gazı emisyonlarının miktarını ifade eden bir ölçüdür. Genellikle CO2 birimiyle ifade edilir. Karbon ayak izi, doğrudan ve dolaylı emisyonları içerir.

 • Doğrudan emisyonlar,enerji kullanımı veya taşımacılık gibi faaliyetler sonucunda doğrudan serbest bırakılan sera gazlarıdır. Örneğin, araç kullanırken salınan egzoz gazları doğrudan emisyonlara örnek olarak
  verilebilir.
 • Dolaylı emisyonlar ise ürünlerin üretimi, taşınması veya kullanımı gibi süreçler sonucunda oluşan sera gazı emisyonlarıdır. Örneğin, bir ürünün üretimi için kullanılan elektrik enerjisi, elektrik
  üretimindeki fosil yakıtlardan kaynaklanan dolaylı emisyonlara neden olabilir. Karbon ayak izi, enerji tüketimi, ulaşım alışkanlıkları, atık yönetimi ve üretim süreçleri gibi faktörlerin
  birleşiminden oluşur. Karbon ayak izini ölçmek ve takip etmek, şirketler için önem arz etmektedir. Sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri belirlenmesi ve azaltma çalışmalarında başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir.
  Karbon ayak izinde en büyük payı olan faktörler nelerdir?
   Enerji tüketimi: Ulaşım, endüstriyel işlemler, elektrik ve fosil yakıt kullanımı yüksek miktarda enerji tüketimine sebebiyet vermektedir. Enerji kaynağı olarak kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarını
  kullanmamız saldıkları yüksek CO2 oranı ve aynı zamanda yinelenemez olmaları sürdürülebilirlik için olumsuzluk oluşturmaktadır.
   Sanayileşme: 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanayileşmeyle birlikte karbondioksit salımı kontrolsüz ve artmaya devam etmektedir. Ancak, son 20 yılda buna karşı önlem alınması için adımlar
  atılmaya(Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması) başlanmıştır.  Atıklar: Hangi işlem ya da aktivite sonucu olursa olsun, Dünya’daki atık madde miktarı oldukça yüksek
  bir seviyededir.  İnsan faaliyetleri: İnsanların günlük hayatlarında birçok işi verimli ve hızlı bir şekilde yapma adına edindikleri alışkanlıklar da karbon ayak izinde büyük bir paya sahiplik yapmaktadır.

  Karbon ayak izini azaltmak için;
 •  Enerji verimliliğine yönelik önlemler almak,
 •  Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak,
 •  Ulaşımda sürdürülebilir alternatiflere yönelmek,
 •  Geri dönüşüm yapmak ve tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmek bulunmaktadır.
 • Sonuç olarak, karbon ayak izi, bireyler ve kuruluşlar için kendilerinin çevresel etkilerini anlamalarına ve Sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunmalarına yardımcı olan bir ölçüdür. Karbon ayak izini azaltma çalışmaları, gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir gelecek için yürünmesi gereken bir yoldur. Biz ise, GNS Alüminyum olarak, Karbon Ayak İzimizi azaltmak için somut adımlar atmaya devam etmekteyiz.2022 yılında ölçmeye başladığımız emisyon değerlerimizi raporlayarak ISO 14064-1 Sertifikamızı almış bulunmaktayız. Bu sertifika ile sürdürülebilir bir gelecek için verdiğimiz taahhüdümüzü gerçekleştirmek için yolumuza durmaksızın devam etmekteyiz.